FOLLOW HIJABUL CREWZ

Ahad, 10 Januari 2010

Tanda-tanda Kedatangan Penyelamat Terakhir 4 [Nama Nabi Muhammad Disebut Dalam Kitab Kuno Dan Agama Lain]

Muhammad Dalam Injil dan Taurat

Walaupun Injil dan Taurat pada hari ini sudah hilang keasliannya,namun bukanlah keseluruhan isi kandungan kitab-kitab ini tidak dapat diterima kebenarannya.Sepertimana sumber-sumber Hindu tadi,jejak-jejak Nabi Muhammad dapat ditelusuri tambahan pula Nabi Isa a.s adalah nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.

Naskhah Taurat dalam bahasa Hebrew masih lagi mencatatkan nama Muhammad dengan jelas dan terang sehingga ke hari ini. Dalam Song of Solomon 5:16 terdapat perkataan-perkataan ini:

HIKKO MAMMITAKIM VIKILLO MUHAMMADIM ZIH DUDI FAZIH RI'IE

Maknanya: "kata-katanya adalah semanis kata-kata, sesungguhnya dia adalah Muhammad yang agung, inilah kekasihku dan inilah kesayanganku".

Lafaz Hebrew tersebut menyebut nama Muhammad dengan jelas dan terang serta diikuti dengan lafaz ( IM ) yang digunakan dalam bahasa Hebrew untuk pengagungan. Nama Muhammad juga disebut dalam kamus indeks bagi perkataan Taurat ketika menjelaskan lafaz yang berkaitan dengan nas tadi (MUHAMMADIM) – The New Strong Exhaustive Concordance of Bible, James Strong, L.L.D.5.T.D, Thomas Nelson Publishers, Nashville, USA, 1984, p.64 (Hebrew Dictionary).

Akan tetapi, tangan penyelewengan di sisi orang-orang Yahudi dan Kristian enggan mengakui bahawa lafaz "Muhammad" adalah nama nabi dan berdegil bahawa ia adalah sifat bagi nabi bukan nama untuknya. Mereka berkata bahawa makna lafaz "MUHAMMAD IM" ialah yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji sebagaimana terdapat dalam naskhah King James yang diakui oleh orang Kristian:
Song of Solomon 5:16 ( His mouth is most sweet, yes he is altogether lovely. This is my beloved , and this is my friend, )

Jadi, makna isyarat ini di sisi mereka : "kata-katanya adalah semanis kata-kata, sesungguhnya dia adalah pemilik sifat-sifat yang terpuji, inilah dia kekasihku dan inilah dia kesayanganku".
Siapakah dia wahai ahli kitab selain Muhammad yang agung: Rasulullah SAW yang kata-katanya adalah sebaik-baik perkataan, baginda terpuji pada sifat-sifatnya semua sekali, baginda adalah kekaksih Allah dan kesayangan-Nya sebagaimana terdapat dalam Song of Solomon selepas sebutan namanya: "inilah dia kekasihku dan inilah dia kesayanganku"

Hebrew adalah bahasa purba yang mengandungi 22 huruf konsonan dan tiada huruf vokal. Hanya pada abad ke 8 huruf vokal diperkenalkan untuk bahasa Hebrew ini di dalam bentuk dot dan garis.

Muhammad dieja di dalam bahasa Hebrew sebagai:Mengandungi empat huruf dan dibaca dari kanan ke kiri sama seperti bahasa Arab.
Mengikut Kamus Ben Yehuda's Hebrew-English,bermakna yang disayangi, yang bernilai dan yang terpuji! Sama maksud di dalam bahasa Arab, Muhammad ialah yang terpuji (the praised one). Ini membuktikan bahawa Muhammad telah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum ini.


Ramalan tentang nabi Muhammad juga ditemui dalam Habakuk 3.3:

"Tuhan datang dari Teman, dan yang kudus dari gunung Paran Selah. Kejayaannya menyelimuti langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya"


Paran adalah Faron dalam bahasa Arab bermaksud Mekah dan sekitarnya.Faran secara terperinci (dibaca : Faron) bermaksud dua yang bermigrasi, maksudnya adalah migrasi yang dilakukan oleh dua orang yaitu Siti Hajar (istri nabi Ibrahim) dan putranya (yang tatkala itu masih bayi yang masih menyusui) bernama Ismail.

Juga ditemui dalam bahagian-bahagian lain,

YOHANES 14:15 - 16 "Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah
segala hukumku. Dan aku akan mintakan kepada Bapa, maka Ia
akan mengaruniakan kepada kamu Penolong yang lain, supaya ia
menyertai kamu selama-lamanya." Para theologi Islam berkata
bahwa "Penolong yang lain" itu adalah Muhammad, Rasulullah;
dan "menyertai selama-lamanya" berarti abadinya hukum dan
cara hidup (syariah) dan Kitab yang diwahyukan kepadanya.
YOHANES 15:26 - 27 - "Akan tetapi apabila datang Penolong
yang akan kusuruhkan kepadamu dari pada Bapa, yaitu Roh
Kebenaran yang keluar dari pada Bapa itu, ialah akan
menyaksikan dari halku. Dan kamu pun akan menjadi saksiku,
oleh sebab itu kamu telah ada bersama-sama dengan aku dari
mulanya."
YOHANES 16:5 - 8 - "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia
yang menyuruh aku, maka tiada seorang dari antara kamu yang
bertanya kepadaku: "Kemanakah Tuhan hendak pergi? Hanyalah
sebab aku sudah mengatakan segala perkara itu kepadamu, maka
duka-cita telah penuh didalam hatimu. Tetapi aku ini
mengatakan yang benar kepadamu, bahwa berfaedahlah bagi kamu
jikalau aku ini pergi, karena jikalau tiada aku pergi,
tiadalah Penolong itu akan datang kepadamu; tetapi jikalau
aku pergi, aku akan menyuruhkan Dia kepadamu. Apabila ia
datang maka ialah akan menerangkan kepada isi dunia ini dari
hal dosa dan keadilan dan hukuman." Selanjutnya dalam
Yohanes 16:12-14 - "Banyak lagi perkara yang aku hendak
katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu
menanggung dia. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu
Roh Kebenaran; maka ia pun akan membawa kamu kepada segala
kebenaran; karena tiada ia berkata-kata dengan kehendaknya
sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga akan
dikatakannya; dan dikhabarkannya kepadamu segala perkara
yang akan datang. Maka ia akan memuliakan aku, karena ia
akan mengambil dari pada hak aku, lalu mengkhabarkan
kepadamu" ... YAHYA 16:16 -"Hanya seketika lagi maka tiada
kamu memandang aku, dan lagi pula seketika sahaja, maka kamu
akan melihat aku" ...
Ulama Islam mengatakan bahwa orang tersebut dalam ayat-ayat
di atas, yang akan datang setelah Jesus (Isa),iaitu melainkan
Nabi Muhammad s.a.w.; nubuat mana yang kemudian dikacaukan
oleh para penafsir dan penterjemah dari bahasa Yunani,
sedangkan Yesus sendiri hanya berbicara dan mengerti bahasa
Aramia. Dalam codex Yunani, kata PERICLUTOS yang bererti
"sangat terpuji, yakni Muhammad, diganti dengan PARACLETOS
yang bererti pembela perkara, penolong.

Kebanyakan Injil yang mengandungi nama Muhammad atau ramalan kedatangannya telah dibakar atau disembunyikan ketika dan selepas Persidangan Nicea.Salah satunya Injil Barnabas.

"Jesus menjawab: `Nama Messiah adalah yang terpuji, kerana Tuhan sendiri telah
memberikan nama itu ketika Dia menciptakan jiwanya, dan menempatkannya di
dalam kemuliaan syurgawi. Tuhan berkata: "Nantikanlah Muhammad; demi engkau,
Aku akan menciptakan firdaus, dunia, dan begitu banyak makhluk, yang akan Aku
serahkan kepadamu sebagai hadiah, sedemikian rupa sehingga barangsiapa
memberkati engkau, dia akan diberkati, dan barangsiapa mengutuk engkau, dia akan
dikutuk. Ketika Aku mengutus engkau ke dalam dunia, Aku akan mengutus engkau
sebagai utusan keselamatan-Ku dan kata-katamu akan menjadi kenyataan, sedemikian
rupa sehingga meskipun langit dan bumi akan gagal, imanmu tidak akan pernah
gagal." Muhammad adalah namanya yang diberkati.' Kemudian khalayak itu
mengangkat suara mereka, lalu berkata, `O Allah, utuslah kepada kami utusan-Mu: O
Yang Terpuji, datanglah segera demi perdamaian dunia!'"

(Barnabas 97:9-10)

"Kemudian imam itu berkata: "Dengan nama apakah Messiah itu akan dipanggil?" Jesus
menjawab, "Muhammad adalah namanya yang diberkati" '

(Barnabas ps. 97).


Dalam ayat yang lain: "Jesus mengaku, dan mengatakan kebenaran:
"Aku bukanlah Messiah itu."

(Barnabas ps. 42:2)


Juga dalam Ulangan (Deuteronomy) 18:17-22

18:17 Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu benar (Bani Israel);

18:18 seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini (Musa); Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.

18:19 Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

18:20 Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.

18:21 Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? --

18:22 apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan terlalu sombong nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya."


"...seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini..."

Ayat ini bermaksud seorang nabi akan dibangkitkan dari kalangan saudara Bani Israel,bukan dari Bani Israel,tetapi dari kalangan saudaranya iaitu adik-beradik lain selain Nabi Ishak dan Nabi Yaakub yang menurunkan Bani Israel.Nabi Muhammad lahir dari keturunan Bani Ismail maka lengkaplah ramalan ini.

Sebenarnya terdapat banyak lagi tanda-tanda di dalam Injil dan Taurat yang menyebut tentang kedatangan Rasulullah s.a.w.Sebahagiannya telah diputarbelit,sebahagiannya tidak sempat atau dipelihara oleh Allah bagi kita menunjukkan kebenaran Islam.Tanda-tanda Muhammad dalam ucapan-ucapan Gautama BuddhaMasalah orang yang digelar Gautama Buddha ini masih diperdebatkan ramai sarjana.Adakah Gautama Buddha salah seorang nabi?Jika kita lihat di dalam khutbahnya atau ajaran-ajarannya,Buddha tidak pernah mengajarkan kepada penyembahan dirinya ataupun patung-patung.Buddha hanya menekankan cara-cara mengatasi nafsu.Baiklah dalam kes ini kita gunakan pelajaran ketiga,di mana melaluinya kita dapat membuat andaian bijak melalui hujah-hujah berikut:

-Koleksi khutbah Buddha atau nasihatnya ditulis 300 tahun selepas kematiannya malah penulisan ini (Tripitaka) telah bercampur aduk dengan pandangan-pandangan Bikkhu dan para rahib.Ia ibarat Taurat yang digabungkan dengan Talmud.Dalam jarak yang begitu lama (3 abad) sudah pasti ajaran asli telah terpesong dan hilang sama sekali dan dicampur dengan dongengan dan ajaran agama yang dibuat-buat.

-Ketika era Dinasti Kunshan (pengaruhnya meliputi utara India dan Asia Tengah) terutama raja Kanishka (120-162 AD) yang memeluk agama Buddha,pelbagai pengaruh masuk seperti Pagan,Hellenistik termasuk Hindu menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran.Pemujaan patung Buddha semakin menjadi-jadi.Dan ini diakui oleh ramai pengkaji merupakan rombakan seluruh ajaran Buddha sebenar.

-Seorang sami muda bernama Sariputra telah merombak ajaran Buddha secara sesuka hatinya.Sariputra adalah seolah-olah jelmaan Paulus dalam agama Kristian.Paulus telah merombak ajaran Isa a.s dan menambah-nambah perkataan dalam Injil.


Daripada hujah-hujah di atas,kita dapat menghidu bahawa kemungkinan juga Gautama Buddha adalah salah seorang pemberi peringatan itu,namun ajarannya telah diseleweng secara sadis,dan pengikut terkemudian memandai-mandai membina patungnya.Ini berdasarkan khutbah-khutbahnya yang melarang zina,melakukan kejahatan dan menganjurkan berbuat baik dan mengatasi nafsu sendiri adalah ajaran-ajaran yang secocok dengan apa yang dibawa oleh Islam.Dewasa ini para pengkaji teks-teks agama Buddha mengatakan bahawa Buddha tidak menyentuh langsung tentang Tuhan,namun kita boleh mengandaikan bahawa ucapan-ucapan tentang Tuhan mungkin diedit ataupun dipadamkan.Satu perkara yang menarik,sejarah agama Buddha juga menyaksikan munculnya persidangan-persidangan seperti Persidangan Pertama di Rajagaha dan yang kedua di Vasali.Persidangan-persidangan ini mirip persidangan-persidangan Kristian seperti di Nicea.Ketika persidangan inilah ajaran-ajaran Buddha sebenar dirombak habis-habisan dan ajaran Buddha versi Sariputra telah diambil.Agama Buddha juga berpecah menjadi dua aliran besar iaitu Mahayana dan Hinayana.Hinayana pula terpecah menjadi dua iaitu Theravadi dan Sarvastivadi.


Jika kita menganggap Gautama Buddha seorang nabi yang memberi peringatan,tiada salahnya kerana sepertimana ajaran Veda yang diseleweng sehingga menjadi agama menyembah berhala,Hindu...ajaran Sang Buddha juga pasti tidak terlepas dari segala pembohongan ini.

Mari kita jejak debu-debu yang masih tertinggal di dalam ajaran Buddha tentang kehadiran penyelamat terakhir ini.


Wasiat Terakhir Sang Buddha

Dalam kitab yang terkenal dari agama Buddha, Maha pri Nibhan Sutta dan T.W.Rhys Davids, J.Eitel, Carlongen Newman telah menulis berdasarkan autoriti dari kitab-kitab Buddhis dalam bahasa Sanskrit dari bahasa Cina yang paling meluas; bahawa Buddha yang Diberkahi maju ke depan dengan suatu rombongan besar dari para pengikutnya ke tempat tinggal Malla yang ada di Koshinagar di seberang sungai Harinyvati. Setelah sampai dia berbicara kepada Ananda, ujarnya:

Bawakan aku sebuah bantal. Kepalanya harus menghadap ke utara di antara dua pohon cemara. Wahai Ananda, saya merasa lemah; saya ingin berbaring. Bantal dibawakan kepadanya, dan Buddha berbaring atasnya. Kemudian ketika dia kembali kesadarannya dan telah terbangun, beberapa tanda istimewa muncul di pepohonan dan di langit serta di bumi. Ananda menganggap hal ini menunjukkan hormat. Tetapi Buddha mengatakan tanda-tanda ini tidak ada kaitannya dengan penghormatan terhadap dirinya, tetapi penghormatan besar adalah kesadaran akan dirinya, ikatan kewajiban dan pengikut yang tulus. Buddha melanjutkan kata-katanya: “Wahai Ananda, jadi, bisakah engkau menghormati tuanmu?” Mendengar hal ini, air mata mengalir di pipi Ananda. Ini karena ia merasa bahwa ia masih belum apa-apa kecuali pencari kebenaran, dan dia masih begitu jauh dari tujuan yang sempurna: tetapi tuannya, tuannya yang baik hati, akan segera wafat. Kemudian Buddha bertanya kepada para muridnya: Saudara-saudaraku, dimanakah Ananda? Seseorang memanggil Ananda. Ananda menghampiri dan berkata kepada Tuan yang dihormatinya: Kegelapan dan kegalauan sedang mencari kebijaksanaan. Orang-orang yang terbenam dalam dengan emosi, dan nafsu, dan buta, sangat mendambakan cahaya. Wahai engkau yang begitu sempurna, “pencetus cahaya kebijaksanaan”. Dengan kata-kata ini Ananda duduk di sampingnya, dan Buddha berkata: Ananda, hentikanlah; jangan bersedih hati atau berurai air mata seperti ini. Bukankah telah kuberitahukan berulang-kali kepadamu sebelum ini, bahwa adalah fitrah kita untuk berpisah dengan yang kita kasihi dan barang-barang yang disukai. Seorang yang tidak bijak akan mengira bahwa dirinya adalah segalanya, tetapi seorang yang sadar mengenal bahwa ego-nya itu bukanlah realitas. Dia menyadari khayalan alam semesta ini, dan yakin bahwa semuanya akan lenyap kecuali kebenaran dan ketulusan.

Saya menyerahkan diri jasmaniku ini yang berupa daging dan tulang. Ruh dari alam ini akan terus hadir. Saya telah memutuskan untuk mencari peristirahatan dan kedamaian, karena saya telah menyelesaikan karya risalah saya. Hanya inilah apa yang kucari sekarang. Wahai Ananda, engkau sangat dekat kepadaku karena pengabdian dan kecintaanmu yang takkan musnah. Apapun yang kaukerjakan itu sudah benar, teruslah berusaha dengan sekuat mungkin tenagamu. Hanya dengan demikian kemudian kamu akan menemukan pembebasan dari nafsu rendahmu, takhayul dan kebodohan. Kemudian Ananda menahan tangisnya dan bertanya siapakah yang kelak akan mengajar mereka setelah (Buddha) tiada. Untuk ini Gautama Buddha menjawab: Saya bukanlah satu-satunya Buddha yang datang ke dunia ini, ataupun saya bukanlah kereta yang terakhir. Pada saatnya yang tepat, Buddha yang lain akan bangkit – seorang yang suci, cahaya di atas cahaya, dan seorang yang akan menyebarkan kebijaksanaan dan ilmu. Dia akan mengetahui rahasia alam, dan akan dengan seluruh keagungannya, dia akan menjadi pemimpin yang mengungguli seluruh manusia dan menjadi pengajar umat manusia dan jin. Dia akan menggelar kebenaran Ilahi dengan cara yang sama seperti yang saya kerjakan. Dia akan menyiarkan agamanya dan ini dalam kenyataannya akan menjadi yang terbaik. Dia akan mencapai puncak kejayaan dan kemuliaan. Dia akan menikmati kehidupan bersama orang-orang yang tulus, seperti yang saya lakukan. Murid-muridnya akan berkali-lipat menjadi ribuan sedangkan saya hanya beberapa ratus. Ananda merasa tenteram dengan kata-kata ini lalu berkata: Doakan, Tuan, bagaimana kita bisa tahu akan hal itu? Untuk ini Buddha yang diberkahi berkata: Dia kelak adalah Maitreya yang seutuh-utuhnya. (“Gospel of Buddha” oleh Carus P. halaman 215-218).


Maitreya (sebut Sanskrit) atau Metteya (ini dalam bahasa Pali) adalah katakunci yang amat penting.Kata 'Mat' 'Mad' atau 'Met' adalah identiti bagi Nabi Muhammad.Kitab-kitab Ibrani menyebutkan perkataan 'Emet' 'Muhammadin' dan 'Ahmad',Veda menyebutnya sebagai 'Mahmah','Mahamad' atau 'Ahmad' dan Buddha mengelarkannya sebagai 'Metteya'.

Di dalam Chakkavatti Sinhnad Suttanta D. 111, 76:

“Akan lahir ke dunia ini seorang Buddha yang dikenali dengan nama Maitreya (baik dan murah hati). Maitreya ini ialah seorang yang suci, seorang yang tertinggi dalam kuasa, yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, yang bertuah dan yang mengenali alam ini dan apa yang Maitreya ini dapat daripada alam ghaib beliau akan sebarkan risalah ini keseluruh alam. Maitreya ini akan dakwahkan agama beliau yang agung ini daripada awal hingga keakhir. Buddha berkata bahawa Maitreya ini akan memperkenalkan satu cara hidup yang sempurna dan suci sebagaimana aku (Buddha) memperkenalkan agama aku. Pengikut Maitreya ini lebih ramai daripada pengikut aku (Buddha)”.

Perkataan `Maitreya’ di dalam bahasa Sanskrit atau “Metteyya” di dalam bahasa Pali bererti dia yang memiliki sifat kasih sayang, belas kasihan, baik atau murah hati. Ia juga membawa makna seseorang yang pemurah dan mesra. Satu perkataan Arab yang membawa erti segala sifat yang tersebut ialah ‘Rahmat’. Di dalam Al-Quran (Surah Al Anbiyaa, Surah 21 ayat 107)

“Dan tiadalah Kami (Allah) mengutus kamu (Muhammad),melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) dipanggil dengan gelaran “dia yang bersifat kasih sayang atau rahmat atau ‘Maitreya’.

Perkataan Belas Kasihan dan dia yang Bersifat Belas Kasihan disebut di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 409 kali.

Tiap-tiap Surah di dalam Al Quran bermula dengan perkataan yang amat indah sekali iaitu “Bismillah Hir-Rahman Nir-Rahim” yang bererti “Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang’.
Hanya Surah At Taubah (Surah 9) tidak bermula dengan perkataan Bismillah

Perkataan Muhammad ada juga di eja “Mahamet” atau “Mahomet” atau ejaan yang lain dalam berbagai bahasa. Perkataan “Maho” di dalam bahasa Pali dan “Maha” di dalam bahasa Sanskrit bererti sangat baik atau besar atau sangat mulia dan masyhur dan perkataan “Metta” bererti belas kasihan. Maka perkataan “Mahamet” atau ”Mahomet” bererti Belas Kasihan Yang Amat Besar.

Keempat-empat agama besar selain Islam ini mengungkapkan kehadiran seorang penyelamat besar yang ditunggu-tunggu.

Mahukan lebih lagi bukti-bukti?

Ya...ini tidak cukup,berikan saya satu lagi bukti sudah memadai...

Jika ada lagi satu bukti maka saya percaya bahawa Muhammad benar-benar penyelamat agung itu.

Jangan risau,anda akan di'kurniakan' satu bukti lagi.
to be continue...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ARTIKEL POPULAR SEPANJANG ZAMAN

ARTIKEL POPULAR BULANAN

ARTIKEL POPULAR MINGGUAN